Centrum klasickej homeopatie

"Kvet života"

Vítame Vás na stránkach Centra klasickej homeopatie, Slovensko. Centrum klasickej homeopatie je občianske združenie, ktoré združuje klasických homeopatov a všetkých tých, ktorí majú záujem spolupracovať na skvalitnení ľudského života.

Centrum Klasickej Homeopatie Slovensko - inštitúcia, ktorej ústredným cieľom záujmu je reprezentovanie trvalých hodnôt dávno osvedčeného postupu liečebnej metódy budujúcej na vlastnej schopnosti organizmu pomôcť si (stimulujúca odolnosť takými  prírodnými liečivami, ktoré vyvolávajú príznaky, aké má liečená choroba).
Centrum Klasickej Homeopatie Slovensko - inštitúcia sídliaca v Bratislave, s pôsobnosťou na celom území Slovenska, začlenená do medzinárodných štruktúr rovnakého zamerania.

Účelom tejto stránky je snaha o pochopenie a sprístupnenie základných princípov holistického prístupu liečby širokej verejnosti. Združenie má pomôcť hlavne nelekárom klasickým homeopatom, aby dosiahli spoločenské uplatnenie a mali možnosť rozširovať svoje vedomosti. Úsilie CKH je zamerané tiež na pomoc bežným občanom, aby sa vedeli zorientovať v spleti rôznych alternatívnych a komplementárnych metód. Dôležitým aspektom združenia je snaha spolupracovať s inými organizáciami na podporu zdravia, skvalitnení ľudského života a ponúknuť poradenstvo skupinám, ktoré najviac trpia (týrané deti, detské domovy, krízové centrá, azylové domy...).

Zákon podobnosti je založený na rešpekte voči jedinečnému prejavu. Tendencia skrotiť individuálne rozdiely do štatistických noriem patrí iným vedným disciplínam. "Sloboda neznamená anarchiu a chaos, neznamená porušenie zákonov a princípov. Znamená to poznanie a porozumenie a s tým môžeme pracovať v harmónii. Je treba pri tom pevne stáť nohami na zemi." (Vithoulkas)

Homeopatia je alternatívna medicína založená na nemateriálnych princípoch. Ako ostatné vedy stojí na pozorovaní, experimentovaní  a teórii. Integrita všetkých jej princípov je to, čo ju udržalo tak dlho na ceste cnosti. V homeopatii tak, ako vo všetkých ostatných vedných odboroch ľudského snaženia sú rôzne tradície často ovládané dejinami a kultúrnymi  imperatívami.

"Lieky by sa mali stať vašimi priateľmi. Svojich priateľov poznáte podľa toho, ako zazvonia, zaklopú na dvere, ako idú po schodoch. Podobne by ste mali poznať aj liek, i keď je ho vidieť iba čiastočne. Liek sa prejavuje rôznymi rysmi, a my by sme mali byť schopní poznávať lieky všetkými svojimi zmyslami, nielen očami, ktoré lovia v repertóriu".
S. R. Phatac

"Kvet života" - Symbol.
Posvätná geometria je „jazykom univerza“. Aj keď niektorí stále vedia, že matematika je univerzálny jazyk – ani ona to nedokáže tak dokonale popísať. Posvätná geometria je všetko, čo sa dá vedieť a skúsiť, okolo človeka a dokonca aj v jeho vnútri, každý moment jeho života. Kvet Života je základ celého multidimenzionálneho univerza. V jeho proporciách je zachytený každý aspekt života, každá jedna matematická formula, každý fyzikálny zákon, dokonca muzikálna harmónia, geometria všetkého žijúceho, každý atóm a molekula, každý dimenziálny level, všetko vnútri univerza. Tento „symbol“ schémy Kvetu Života sa našiel vo všetkých krajinách na svete, v starých a prastarých chrámoch, archeologických náleziskách, skriptách, textoch a v náboženských knihách. Nikto nevie s určitosťou povedať aký starý je tento symbol našej planéty, aj keď vedecky môžeme povedať, že jeho minimálny vek siaha do roku okolo 10.500 p. n. l.

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu spoluúčasť pri podpore našich aktivít zameraných na vzdelávanie, osvetu a praktizovanie homeopatie na Slovensku formou 2% (3%) z Vašich daní za rok 2013. Potrebné dokumenty si stiahnete tu:
CKH-zamestnanci-vyhlasenie.rtf,
CKH-zo-zavislej-cinnosti.doc,
navod-na-poukazanie-2-z-dani.doc